Rača odstraňuje vraky

Obrázok ku správe: Rača odstraňuje vraky
07.02.2020 - Služby

Oddelenie životného prostredia a dopravy aktívne rieši vraky a dlhodobo odstavené autá bez ŠPZ, TK a EK. V článku vám prinášame prehľad odstránených vozidiel.

Vraky a dlhodobo odstavené autá zaberajú na našom území parkovacie miesta, ktoré sú v niektorých lokalitách nedostatkovým tovarom. Preto na oddelení životného prostredia a dopravy vnímame odstraňovanie týchto vrakov ako jednu z priorít. Račania si už mohli všimnúť, že úradné tabule sú zaplnené fotkami a výzmami na odstránenie vrakov, a takisto výzvy vylepené na samotných vozidlách.


ŠTATISTIKY VRAKOV A DHODOBO ODSTAVENÝCH VOZIDIEL NA ÚZEMÍ MČ BRATISLAVA-RAČA

ROK 2019

 • Počet zaregistrovaných vrakov: 60
 • Počet vybavených vrakov: 60
  • vraky bez ŠPZ: 14
  • vraky z iných okresov: 11
ROK 2020 (informácie sú aktuálne ku 4. 2. 2020):
 • počet zaregistrovaných vrakov: 54
  • ​vraky s vylepenou výzvou: 40
  • vraky odstúpené Magistrátu: 4
  • vraky zaregistrované v systéme čakajúce na preverenie technického stavu a vlastníka: 9
  • vraky v konaní o nariadení dodatočnej TK a EK: 1
 • počet už odstránených vrakov majiteľom na základe vylepenej výzvy: 8


AKO VRAKY ODSTRAŇUJEME?


V prípade, že sa dozvieme o dlhodobo odstavenom vozidle, či už inšpekciou v teréne alebo vďaka podnetom od občanov, musíme najprv preveriť jeho stav. To znamená, či má ŠPZ-etky, a platnú technickú a emisnú kontrolu, a takisto komu patrí pozemok, na ktorom je odstavené. Po preverení, komu vozidlo patrí sa vyvesí výzva na jeho odstránenie na úradnú tabuľu a samotné auto. Po tom už plynie 60 dňová zákonná lehota, počas ktorej má majiteľ možnosť so svojim vozidlom vykonať nápravu, prípadne ho odstrániť. Až následne môže zasiahnuť Mestská časť.

Proces je zdĺhavý, a preto by sme sa radi touto cestou poďakovali občanom za trpezlivosť pri odstraňovaní vrakov z ulíc Rače.

Vďaka patrí aj občanom, ktorí nám nahlasujú vraky cez aplikáciu Odkaz pre starostu, či telefonicky, mailom, alebo osobne priamo na úrade.

Ak ste si aj Vy všimli dlhodobo odstavené vozidlo na Vašej ulici, môžete nám ho nahlásiť na Odkaz pre starostu, či telefonicky alebo mailom priamo na Oddelenie životného prostredia a dopravy: kontakty