Rača odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom škôlky na Novohorskej ulici, hľadá náhradu

Obrázok ku správe: Rača odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom škôlky na Novohorskej ulici, hľadá náhradu
12.09.2018 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača plánovala do konca roku 2018 otvoriť novú materskú školu na Novohorskej ulici. Na projekte pracuje od roku 2016, keď zakúpila nevyužívaný areál detského sanatória, následne vypracovala projekt kompletnej rekonštrukcie a nadstavby, zabezpečila finančné prostriedky z vlastných zdrojov aj vládneho grantu a zrealizovala verejné obstarávanie na zhotoviteľa v zmysle zákona. 

Dodávateľ prác - stavebná firma HESTON s.r.o. Bratislava - vybraný na základe zákonom stanoveného kritéria najnižšej ceny, sa po búracích prácach a začatí stavebných činností ocitol v druhotnej platobnej neschopnosti, pričom zmluvne dohodnuté práce najskôr prerušil a neskôr úplne zastavil.

Mestská časť Bratislava-Rača následne so spoločnosťou riadne rozviazala zmluvu a nanovo spustila proces prípravy verejného obstarávania. Na nového zhotoviteľa dielo bude v priebehu niekoľkých dní vyhlásené verejné obstarávanie, pričom pri uplatňovaní sankcií voči firme Heston s.r.o. bude mestská časť postupovať v rámci ustanovení uzatvorených zmlúv. O peniaze získané na realizáciu novej MŠ Rača nepríde. 

Vedenie mestskej časti súbežne rieši situáciu rodičov, ktorí svoje deti prihlásili do pripravovanej MŠ Novohorská. Aby im uľahčila situáciu a umožnila umiestniť deti do iných ako obecných predškolských zariadení, pripravila do zastupiteľstva návrh na kompenzačný príspevok. O podmienkach získania a konečnej výške príspevku bude rokovať miestne zastupiteľstvo na svojom septembrovom zasadnutí, mestská časť bude následne informovať obyvateľov o ďalšom postupe.