Rača pomáha seniorom aj počas pandémie

Obrázok ku správe: Rača pomáha seniorom aj počas pandémie
23.03.2021 - Oznamy

Mestskej časti sa darí v príprave ďalších opatrení reagujúcich na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Pri príprave opatrení sa zameriavame na najrôznejšie oblasti. Občania v seniorskom veku sú stále skupinou, na ktorú ostávame zameraní.

Pre tých najzraniteľnejších starších ľudí - klientov opatrovateľskej služby sme minulý rok zakúpili nové nerezové obedáre, o niekoľko mesiacov na to sme zaviedli ešte prísnejšie opatrenia a začali používať  jednorazové obaly na stravu. Sme radi, že aj starší ľudia, ktorí nemajú radi zmeny si túto novinku nakoniec pochvaľujú. Auto na rozvoz stravy prešlo hĺbkovým čistením a aj technickou revíziou.

Náš Denný stacionár aj opatrovateľská služba celý čas naplno fungujú za veľmi prísnych protiepidemiologických opatrení. Oddelenie pre sociálne veci bolo nápomocné pri očkovaní klientov našich sociálnych služieb. Požiadali sme VÚC o udelenie výnimky a od začiatku testujeme všetkých pracovníkov sociálneho oddelenia a dokonca aj klientov ambulantnej služby častejšie ako máme nariadené. Získali sme dostatok testov a aj ochranných pomôcok, nadviazali sme spoluprácu s veľmi skúsenou zdravotnou sestrou. Väčšina pracovníkov sociálnych služieb je už zaočkovaná dvomi dávkami vakcíny. Nielen v priestore našich služieb ale aj v domácnostiach sú opatrovateľky vybavené všetkým čo je potrebné pre ochranu našich klientov. Stúpa dopyt po komunitných sociálnych službách, práca z domu umožňuje mladšej generácii poskytovať svojim rodičom viac starostlivosti. Mnohí z nich chcú preto využívať sociálnu službu pre rodičov iba na časť dňa. Takto môžu aj tí seniori, ktorí potrebujú viac starostlivosti a dohľadu, ostať žiť v domácom prostredí.

Ešte aktívni a inak samostatní seniori a ľudia so zdravotným znevýhodnením, môžu od marca využívať ponuku služieb nového dodávateľa obedov. Nový zmluvný partner zabezpečuje pre račianskych dôchodcov dovoz obedov za 3,50 €. Získali sme pre spoluprácu firmu, ktorá  v Bratislave varí nielen pre seniorov ale aj pre renomované firmy a  reštaurácie. Ponúka vopred pripravený jedálny lístok na celý mesiac. Seniori si môžu vybrať z dvoch druhov jedla – mäsité aj bezmäsité menu. Získali sme zaujímavého partnera, pre tých, ktorým záleží na diétnom stravovaní. Pre osamelých seniorov je bonusom možnosť odoberať stravu aj cez víkendy a sviatky. Jedlo je balené a pre vyššiu trvanlivosť zachladené. Chceme týmto podporiť ešte aktívnych seniorov v tom, aby obmedzili svoj pobyt na rizikových miestach, medzi ktoré patria aj obchody. Naším zámerom je, aby ušetrený voľný čas využili na regeneráciu v krásnej račianskej prírode. Obľúbenou jedálňou v Rači ostáva jedáleň na Plickovej ulici. Táto už celý rok vydáva stravu výdajom cez okienko za veľmi prísnych opatrení v jednorazových obaloch.
 
V  týždni od 01.03. do 07.03.2020 zorganizovalo oddelenie hospodárskej správy s aktívnou pomocou veľkého množstva zamestnancov miestneho úradu a dobrovoľníkov roznesenie balíčkov s informačným letákom a FFP2 respirátormi pre všetkých Račanov 65+ osobne doručených do schránok. V obálke bol informačný plagát o používaní respirátorov, informácie o tom ako sa môžu starší ľudia zúčastniť sčítania obyvateľstva a informácie o tom kde a ako sa registrovať na očkovanie proti COVID-19. Pre klientov sociálnych služieb sú respirátory distribuované pravidelne. Rovnako stravníci jedálne pre seniorov na Plickovej dostávali respirátory už v priebehu februára.
 
Račianska Infolinka pomoci funguje už viac ako rok, je zameraná na poradenstvo pre osamelých občanov, ktorí sa v čase pandémie ocitli v situácii, ktorú nevedia sami riešiť. Individuálne a priamo v teréne sme riešili množstvo podnetov z tejto oblasti.
 
Sme pripravení hľadať ďalšie oparenia, ktoré môžu pomôcť našim starším občanom.

Autor článku: Mgr. Hana Štetinová -vedúca oddelenia pre sociálne veci