Rača pritvrdila v boji proti hluku na Východnom

Obrázok ku správe: Rača pritvrdila v boji proti hluku na Východnom
31.07.2017 - Oznamy

Vzhľadom k doterajšej benevolencii zo strany oblastného hygienika Bratislava, voči ŽSR, neustálemu predlžovaniu a odsúvaniu termínov, dlhoročnému tolerovaniu nedodržiavania právnych predpisov, spôsobeným pravdepodobne skutočnosťou, že tak ŽSR ako aj oblastný hygienik sú subjekty riadené spoločným ministerstvom, starosta Rače Peter Pilinský priamo kontaktoval a požiadal o pomoc a osobnú zaangažovanosť Hlavného hygienika Slovenskej republiky. Po roku aj deviatich  mesiacoch od prijatia podnetu oblastným hygienikom Bratislava sa tak možno koncom augusta 2017 dočkajú obyvatelia uvedenej časti Rače spracovania štúdie, ktorá navrhne riešenie ako zredukovať hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí chráneného územia obytných domov v Bratislave v lokalite ulíc Východné, Dopravná a Na Pasekách.

Celý list starostu Pilinského Hlavnému hygienikovi SR si prečítajte v prílohe.