​Rača vyčlenila na dotácie takmer 100 tisíc eur, v jarnom kole podporila desiatky spolkov a združení

12.04.2018 - Oznamy

Dohromady 97 000 € vyčlenila mestská časť Rača na rok 2018, ktoré prerozdelí medzi rôzne organizácie formou dotácií, a to v piatich oblastiach - šport, sociálne veci, kultúra, životné prostredie a školstvo. Dotácie schvaľuje na základe žiadostí zastupiteľstvo mestskej časti v dvoch kolách – na jar (žiadosti podané k 28.02.) a na jeseň (žiadosti podané k 30.06.) každého roku. Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa v Rači konalo 3. apríla, schválili poslanci dotácie nasledovným organizáciám:

Oblasť životné prostredie – prerozdelených 10 024 €

OZ Priatelia Rače - 450,00 €  
Poľovnícka spoločnosť Rača - 800,00 €  
Anna Machovičová - 474,00 €  
LANDIER, spol. s r.o. – 3 000,00 €   
TALK ADVERTISING s.r.o. - 1 500,00 €  
ŠOŠ hotelových služieb a obchodu – 1 200,00 €  
Trail Biely kríž - 600,00 €  
Stará jedáleň, o.z. - 2 000,00 €  

Oblasť sociálnych vecí – prerozdelených 13.500 €

Občianske združenie STOPA Slovensko – 700,- € 
ZO JDS Krasňany - 700,- €  
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 - 500,- €  
Slovenský zväz invalidov – ZO Rača - 500,- €  
ZO JDS Bratislava-Rača - 700,- € 
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých - 500,- €  
Stará jedáleň, o.z. - 500,- €  
Priatelia Rače, o.z. - 500,- €  
Rodinné centrum Ráčik, o.z. - 510,- € 
Asociácia pre mládež, vedu a techniku - 570,- €  
Raná starostlivosť, n.o. - 2.500,- € 
Mládež ulice, o.z. -  1.830,- € 
Krasňanko, o.z. -  340,- € 
OZ Vagus, o.z. -  1.000,- € 
OZ Prevencia V&P - 1.000,- € 
AD-ea, občianske združenie - 1.000,- € 
JMPROFI, s.r.o - 150,- € 

Oblasť školstva  - prerozdelených 3.750 €

SRRZ-RZ pri Materskej škole (Plickova 16) -  300,00 € 
Krasňanko o.z. -  230,00 € 
Občianske združenie Lasallian - 300,00 € 
Súkromná základná umelecká škola -  320,00 € 
SRRZ-RZ pri Materskej škole (Tbiliská 2) -  900,00 € 
SRRZ-RZ pri Materskej škole (Gelnická 34) -  900,00 €
Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie - 400,00 € 
SRRZ-RZ pri Materskej škole (Cyprichova 74) -  400,00 € 

Oblasť kultúry  -  prerozdelených 8 980 €

Slovenský zväz záhradkárov ZO Rača - 200,00 €  
Patchworkársky zväz OZ - 250,00 € 
Patchworkársky zväz OZ - 200,00 € 
OZ Literárny klub Rača - 300,00 € 
OZ Literárny klub Rača - 200,00 € 
Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ - 500,00 €  
OZ Varianty -  480,00 €
Vienok -  1.000,00 € 
RC Ráčik, OZ -  350,00 € 
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET - 680,00 € 
OZ Jeleň -  720,00 €  
Asociácia pre vedu a mládež AMAVET - 500,00 €  
MO Matice slovenskej BA-Rača – 800,00 € 
MO Matice slovenskej BA-Rača –  400,00 € 
OZ Hudbou k srdcu -  500,00 €  
Račiansky vinohradnícky spolok -  1.000,00 €  
Klub rodičov a detí Vajnory - 400,00 € 
Divadlo Endorfín -   500,00 €

Oblasť športu – prerozdelených 35.250 €

KOI - Rybársky klub Nepočujúcich, o.z. –  300,- €  
Perun, o.z. –  300,- €  
Perun, o.z. –  300,- €  
Plavecká akadémia, o.z.–   300,- €  
ŠK pre Radosť,o.z. –   300,- € 
LEONIDAS, o.z. –  1.000,- €  
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z. –    1.100,- €  
ŠK Krasňany, o.z. –  4.000,- €  
Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z. –  7.500,- €  
Futbalový klub Rača, ,o.z. –  9.000,- €  
Združenie priateľov tanca HαT, o.z. –  2.000,- €  
Športový hokejbalový klub Račištorf –  800,- €  
Klub pozemného hokeja Rača, o.z. -  1.200,- € 
Klub pozemného hokeja Rača, o.z. -   1.200,- € 
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. -  600,- €  
Slovenský stolnotenisový zväz, ,o.z. - 1.200,- €  
House Of Power, ,o.z. - 1.000,- € 
Sportmedia, s.r.o. -  400,- €  
BMX Klub Rača, o.z. –  900,-€  
Krasňanko, o.z. –   400,-€  
CRAZY JUMP, o.z. –  850,- €  
Športový klub LIDO, o.z. –  600,- €