Rača vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy na Novohorskej ulici

Obrázok ku správe: Rača vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy na Novohorskej ulici
07.06.2018 - Oznamy

Mestská časť Rača vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa materskej školy, ktorá v súčasnosti vzniká na Novohorskej ulici. Škôlka bude uvedená do prevádzky po kompletnom ukončení kolaudačného konania. vyberove novohorska_1 vyberove_novohorska_2

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do pondelka 18.06.2018 do 17.00 hod. na adresu:

Mestská časť Bratislava – Rača
Mgr. Angelika Bezděková
Školský úrad
Kubačova 21
831 06 Bratislava

Obálku označte heslom „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Novohorská 1 –
NEOTVÁRAŤ“

(Pri zaslaní poštou rozhoduje dátum doručenia prihlášky na výberové konanie na uvedenú adresu.)

Ďalšie informácie: Mgr. Angelika Bezděková: 02/49 11 24 16
Mgr. Beata Bešková: 02/48 11 24 56

Termín, čas a miesto výberového konania bude zaslané písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením
každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.