Račianske kultúrne leto 2019

Obrázok ku správe: Račianske kultúrne leto 2019
03.06.2019 - Podujatia

Srdečne vás pozývame na Otvorenie kultúrneho leta 28. júna a do Letného kina Rača v amfiteátri. Otvorenie kultúrneho leta 2019

Amfiteáter-Knižkova dolina
28.6.2019, piatok, 17.30 – 23.00 h
17.30  Mici a Mňau / koncert pre deti
19.00  Country skupina Belasí
20.00  Pavol HAMMEL / gitara Juraj Burian

Letné kino Rača
21.30  Grinch (animovaný/rodinný/USA/86min/MP/sl. dabing)

Sprievodný program: tvorivé „rozprávkové“ dielne a maľovanie na tvár. 
Nafukovacie atrakcie, cukrová vata, pukance.

Na podujatia v rámci kultúrneho leta vstup voľný.

Zmena programu vyhradená!

Letné kino Rača 2019

letné kino

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.