Račianske základné školy privítali 199 prváčikov

Obrázok ku správe: Račianske základné školy privítali 199 prváčikov
03.09.2021 - Školstvo

„Hubenka“ otvorila jubilejný 50. školský rok, na Tbiliskej prváci skladali sľub. Len nedávno škôlkari, teraz už hrdí prváci. Začiatok nového školského roka je tradične veľkým dňom najmä pre tých najmenších a ich rodičov. Na ZŠ Tbiliská nastúpilo 103 nových žiakov, ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného v Krasňanoch prijala 96 detí. Tých v škole okrem učiteľského zboru privítali aj zástupcovia Mestskej časti Bratislava Rača.

„Chcel by som popriať našim prváčikom, aby do školy chodili vždy s úsmevom a naučili sa veľa nových vecí. Ostatným školákom želám úspešné zvládnutie celého školského roka, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom veľa optimizmu a pracovných úspechov, rodičom veľa trpezlivosti a všetkým čo najmenej starostí s Covidom-19,“ hovorí starosta Rače Michal Drotován.

,,Na Hubenke urobíme všetko preto, aby sa všetci ,amosáci’ vo svojej novej škole cítili bezpečne. Aby im všetko to, čo sa budú učiť, dávalo zmysel. Aby sa každé ráno zobúdzali s túžbou utekať do školy a popoludní sa im z nej nechcelo ísť domov. Aby každý ,hubenkár’ našiel v škole človeka, ktorý mu pomôže zvládať aj tie náročnejšie okamihy,“ uviedla riaditeľka Tatiana Kizivatová.

Spomínaná bezpečnosť podobne ako v uplynulom školskom roku úzko súvisí aj s protipandemickými opatreniami, ktoré naďalej zostávajú v platnosti. V oboch ZŠ napríklad ráno robia prísny hygienický filter pozostávajúci z kontroly nosenia rúšok, merania teploty a dezinfekcie rúk. Vstup rodičov do budovy je obmedzený.

„Deti si pravidelne dezinfikujú ruky, dbáme na dôslednosť pri nosení rúšok, vo zvýšenej frekvencii dezinfikujeme priestory. Organizáciu školy aj školského klubu detí sme nastavili tak, aby nedochádzalo k miešaniu tried. Kým počasie dovolí, budú sa deti učiť, nielen telesnú výchovu, aj vonku,“ opisuje opatrenia Zuzana Hirschnerová, riaditeľka ZŠ Tbiliská.

Už pred začiatkom školského roka mohli rodičia objednať pre svoje deti samotesty na koronavírus. Štát ich však nedodal v dostatočnom množstve. „Záujem rodičov o samotestovanie bol veľmi veľký. Záujem prejavili takmer všetci rodičia. Je mi ľúto, že nie je možné zatiaľ distribuovať potrebné množstvo testov. Budúci týždeň si budú môcť prísť prevziať aspoň po 5 sád pre dieťa. Veľký záujem rodičov však vnímam ako prejav zodpovednosti v našej spoločnej snahe byť zdravý a môcť chodiť do školy,“ dodáva riaditeľka Hirschnerová.

Napriek týmto „patáliám“ školský rok začal v príjemnom počasí a zároveň aj s prvými úlohami. Prváci na Tbiliskej museli dať sľub:
„Ja, prváčik sľubujem Vám,
že na hodine vždy pozor dám.
Do školy pripravím sa riadne,
desiatu zjem každopádne.
Písmenká a čísla úhľadne napíšem perom
a nakloním ich vždy správnym smerom.
Pravidlá slušného správania dodržím vždy rád

a budem s triedou kamarát.
To všetko zvládnuť chcem sám,
tak na svoju prvácku česť prisahám.“