Račianski poslanci rozhodli – proces územného plánu Krasňany pokračuje, najproblematickejšie body sa odstránia

Obrázok ku správe: Račianski poslanci rozhodli – proces územného plánu Krasňany pokračuje, najproblematickejšie body sa odstránia
24.10.2018 - Oznamy

Na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Rača v aktuálnom zložení sa poslanci najviac venovali téme, ako ďalej pokračovať v obstarávaní územného plánu zóny Krasňany, ktorý je v procese tvorby už štyri roky. Starosta Rače Peter Pilinský sa domnieval, že o osude strategického dokumentu, ktorý sa tvoril pod dohľadom súčasných poslancov, by mali rozhodnúť práve oni, preto na ich posledné spoločné rokovanie materiál predložil. 
Po dlhej rozprave a vyjadrení rôznych názorov či už z radu poslancov alebo obyvateľov, nakoniec poslanci hlasovaním rozhodli o tom, že proces tvorby územného plánu zóny Krasňany bude pokračovať, avšak za istých podmienok,  predovšetkým sa z dokumentu vyhodia najproblematickejšie body - hromadné garáže a ich zaradenie do verejnoprospešných stavieb a asanáciu, a tiež prístupovú komunikáciu na Hagarovej. Okrem toho sa poslanci uzniesli, že po ukončení vyhodnotenia a zapracovania pripomienok, ktoré v stanovenom termíne prišli na miestny úrad, sa znova bude konať verejná prezentácia variantného návrhu územného plánu zóny Krasňany a následne bude predložený výrok na odsúhlasenie miestnemu zastupiteľstvu MČ Rača. 
„Som veľmi rád a ďakujem račianskym poslancom, že u nich vyhral zdravý rozum a rozhodli sa podporiť pokračovanie procesu obstarávania územného plánu zóny Krasňany. Ide totiž o veľmi dôležitý strategický dokument a v podstate najúčinnejší nástroj, ako v budúcnosti zabrániť developerom v ich snahe o ďalšie zahusťovanie sídliska Krasňany,“ povedal starosta Peter Pilinský.