Račianski seniori na návšteve v poľskom družobnom meste Rače - Gmina Morawica

Obrázok ku správe: Račianski seniori na návšteve v poľskom družobnom meste Rače - Gmina Morawica
17.07.2018 - Oznamy

V dňoch 21. - 25. júna 2018 bolo 20 seniorov z Rače na návšteve v poľskom meste Gmina Morawica. Vďaka dohody starostu Rače Mgr. Petra Pilinského so starostom Morawice Marianom Burasom sa tak naši seniori mohli zapojiť do projektu pod názvom "Aktívni seniori, ktorí formujú budúcnosť Európy". V Morawici sa stretli seniori partnerských miest z Morawice, nemeckého Herbolzheimu, slovenskej Rače, českej obce Lipová Lázně i z partnerskej Balanivky na Ukrajine.

Naši seniori sa počas pobytu určite nenudili. Poľskí partneri im pripravili bohatý kultúrny, poznávací i odborný program, zameraný na rôzne formy medzigeneračnej integrácie formou workshopov, seminárov, prednášok, diskusií a záujmových stretnutí, kde sa naši seniori prezentovali prezentačným DVD o Rači. V rámci bohatého programu navštívili krytý bazén Koral v Morawici, športovú halu Bilcza, krásne rodinné sídliská, ale i dedinské múzeum v etnografickom parku Kielce v Tokarnii. Silný dojem na nich zanechala i návšteva pôvodnej pekárne a sledovanie starodávneho obradu pečenia chleba s výmenou poznatkov o obdobných dobových zvykoch v zúčastnených krajinách. Program vrcholil 24. júna, keď sa zúčastnené partnerské mestá prezentovali v spoločnom medzinárodnom stánku. Vyvrcholením programu bola "Svätojánska noc v Morawici” s bohatým sprievodným kultúrnym programom.

Seniori sa podieľali na tvorbe "Senior Aktivačného programu" a kalendára podujatí, s možnosťou implementácie vo všetkých partnerských mestách.

V Morawici sa stretli zástupcovia i seniori z partnerských miest z rôznych krajín, ktorí sa vďaka mnohým stretnutiam, rozhovorom, prezentácii svojich skúseností a výmenách názorov mali možnosť veľa sa od seba navzájom naučiť. Vytvorili tak dobrý základ pre rozvoj hlbších vzťahov partnerstva na vyššej úrovni.

europe_for_citizens_programme_logo