Račiansky amfiteáter sa na Vinobraní stane zelenou zónou

Obrázok ku správe: Račiansky amfiteáter sa na Vinobraní stane zelenou zónou
11.09.2018 - Oznamy

Na Hodoch, ktoré sa konali v máji tohto roku, račianska samospráva spustila projekt ekologického charakteru s názvom Zelená Rača. Keďže následné analýzy ukázali splnenie plánu v podobe výrazného zníženia množstva komunálneho odpadu, bude Rača v tomto projekte pokračovať aj na blížiacom sa Vinobraní (už tento víkend 14. – 16. september).

Projekt Zelená Rača sa bude opäť realizovať v lokalite amfiteátra a jeho blízkom okolí, pričom tu budú okrem nádob na papier a plasty rozmiestnené aj nádoby na zber bioodpadov. Tie budú určené práve na tzv. bio odpad vo forme kompostovateľného riadu vrátane príborov, tácok a pohárov. Práve vďaka kompostovateľnému riadu sa množstvo komunálneho odpadu zníži až na 1/3 z jeho pôvodného množstva, pričom až 85 % produkujú samotní predajcovia. Používanie kompostovateľného riadu preto račianska samospráva oficiálne stanovila ako podmienku predajcom, ktorí chcú mať stánok v areáli amfiteátra. A keďže cena kompostovateľných riadov je oproti klasickým vyššia približne o jednu tretinu, tento fakt bol zohľadnený v nižšej cene za predajné miesto pre stánok.

Počas celého Vinobrania sa amfiteáter stane zelenou zónou – v jeho vnútri a okolí budú rozmiestnené nádoby na papier a plasty, rovnako ako nádoby na zber bioodpadov - zvyškov jedál, kompostovateľných pohárov, tácok, príborov, servítok a podobne. Taktiež sa priestor amfiteátra stane nefajčiarskou zónou s výnimkou vyhradených priestorov, ktoré budú riadne vyznačené.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že  zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy a fotografie, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti.
Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácií o podujatiach, v súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.