Referát správy budov

Kontakt

,
,

Martin Zajaček
02/49112424, 0903541272
martin.zajacek@raca.sk

Úradné hodiny

Martin Zajaček

manažér referátu správy budov

Dagmar Kadličeková

referát správy budov

Andrea Zubalová

referent správy budov

Peter Gembický

správca ubytovne

Zdeněk Mihál

správa a upratovanie Nemecký kultúrny dom

Ľudmila Peklová

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Žarnovická

Henrieta Záleská

správa a upratovanie Kultúrne stredisko Impulz
  • 0903541271

Ivan Máťuš

údržbár

Jakub Rojko

údržbár

Vít Orihel

údržbár

Anton Ďurčo

údržbár a správca tržnice

Ladislav Bolebruch

správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská ul.