Referát vnútornej správy a volieb

Kontakt

,
,

Mgr. Jarmila Ďuríková
02/49 11 24 62
jarmila.durikova@raca.sk

Úradné hodiny

Mgr. Jarmila Ďuríková

manažérka referátu vnútornej správy a volieb

Katarína Švarcová

referent ohlasovne pobytu

Anna Letenajová

referent spisovej služby

Jana Machalová

referent centra prvého kontaktu

Anna Lackovičová

Jedáleň Plickova 18 - vedúca

Eva Hajdúchová

referát súpisných čísel a registra adries

Viera Kosnáčová

referát centra prvého kontaktu

Jana Slaninková

matrikárka