Registrácia psa

Kontakt

Ekonomické oddelenie
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Anna Dudáková
02/49 11 24 43
anna.dudakova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00
K prihláseniu sa k dani za psa potrebujete vypísať priložené tlačivo a  zastaviť sa na miestnom úrade v čase stránkových hodín, priniesť si občiansky preukaz a  prípadne potvrdenia na získanie oslobodenia či zľavy na dani za psa napr. :  preukaz ZŤP, doklad o držaní Jánskeho plakety,  potvrdenie, ak je psík získaný z útulku, alebo ak je psík vycvičený povtrdenie o výcviku.

Každý prihlásený pes obdrží  evidenčnú známku za psa s číslom, podľa ktorej  sa dá identifikovať v prípade straty, či kontroly. 

Zánik daňovej povinnosti dane za psa je potrebné rovnako riešiť vyplnením priloženého tlačiva a doručiť ho na miestny úrad spolu s dokladom o úhyne psíka, alebo čestným prehlásením, že už daňovník nie je majiteľom alebo držiteľom psa.