Rekonštrukcia a rozširovanie škôlky Pri Šajbách speje do finále

Obrázok ku správe: Rekonštrukcia a rozširovanie škôlky Pri Šajbách speje do finále
18.05.2017 - Oznamy

Od októbra minulého roka prebiehajú na budove materskej školy Pri Šajbách na Východnom stavebné práce. Mestská časť Rača sa v rámci zvyšovania potrieb umiestňovania detí rozhodla aj túto škôlku zväčšiť a zvýšiť jej kapacity. Škôlka na Východnom bude teda už od septembra patriť medzi veľké 5-triedne škôlky a hlavne privíta deti do krásnych, nových a čistých priestorov. Na budove je už hotová nadstavba, dokončujú sa vonkajšie úpravy stien a tiež vnútorných omietok a podláh. Niektoré kúpeľne sú už pripravené na osadenie sanity, v najbližšej dobe sa budú v herniach a spálňach klásť farebné gumové podlahy. Pred škôlkou sa ešte dobuduje úplne nové vstupné schodisko. Súčasťou rekonštrukcie je aj rozšírenie kuchyne a jej nové technologické vybavenie. 
Termín dokončenia celej rekonštrukcie je naplánovaný na koniec júla 2017, predpokladané náklady sú 635 000 eur, pričom dotáciu v hodnote 55 tisíc eur poskytlo aj Ministerstvo školstva.
Račianska samospráva za posledných 6 rokov zrekonštruovala takmer všetky svoje materské školy, pričom tri aj kapacitne rozšírila. „Prišli veľmi silné ročníky detí, čo sa rastu populácie týka, na čo sme hneď zareagovali a rozhodli sme sa investovať do tejto oblasti. Tie budovy predškolských zariadení, ktoré sa z technického a statického hľadiska dali zväčšiť, sme zväčšili, a nakoniec pristúpime k vybudovaniu úplne novej, v poradí ôsmej škôlky so štyrmi triedami,“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.