Revitalizácia verejného priestranstva na Gelnickej 10

Obrázok ku správe: Revitalizácia verejného priestranstva na Gelnickej 10
30.05.2022 - Oznamy

Kolegovia z oddelenia životného prostredia a dopravy revitalizovali verejné priestranstvo na Gelnickej 10.

Vo vnútrobloku bola realizovaná spôsobom odstránenia betónovej dlažby a následnej výsadby suchomilných trvaliek.
Táto plocha sa nachádza v blízkosti detského ihriska a bola pre hry detí nebezpečná, keďže na betónových prevýšeniach sa deti podkýňali a padali.

Súčasná úprava bude pre deti bezpečnejšia, viac životného priestoru pre koreňový systém dostala aj breza a rozmanité druhy kvetov budú skrášľovať toto prostredie.
Navyše má daný zásah vodozádržnú funkciu.

Projekt finančne podporil Bratislavský kraj prostredníctvom dotačnej schémy pre životné prostredie.

Ďakujeme !

Pred úpravou:
Po úprave: