Revitalizácia záhrady Denného stacionára pre seniorov

Obrázok ku správe: Revitalizácia záhrady Denného stacionára pre seniorov
03.06.2022 - Oznamy

Koncom mája prebehli v záhrade Denného stacionára pre seniorov revitalizačné práce. Zásluhou projektu Ing.arch. Zuzany Mosnej z Oddelenia životného prostredia a dopravy MÚ Rača sa areál rozžiaril desiatkami nových sadeníc kvetov a kríkov.

Boli vysadené suchomilné druhy trvaliek ako napr. rebríček túžobníkový, kocúrnik záhradný, či šalvia hájna, z kríkov vavrínovec lekársky a pajazmín vencový. Seniori tak majú priamo v blízkosti posedenia na drevenej terase a altánku nový podnetný priestor, ktorý podporí ich pohyb na čerstvom vzduchu s aromaterapeutickými účinkami. Jeden zo záhonov má aj vodozádržnú funkciu. Keďže do neho bude pritekať dažďová voda zo zvodu strechy stacionára, predstavuje tak výnimočnú ekologickú dažďovú záhradu. Vďaka týmto úpravám teraz pôsobí  záhrada stacionára estetickejším, farebnejším a prívetivejším dojmom a poteší nielen klientov stacionára a ľudí prechádzajúcich cez areál ale aj užitočný hmyz.  

Nejde však o ojedinelý počin, tento rok sa podobné revitalizácie zelene realizovali aj na ďalších lokalitách napr. pri zdravotnom stredisku na Hubeného 2, kde je taktiež vybudovaná dažďová záhrada vďaka dažďovému zvodu zo strechy zdravotného strediska. Ďalším zrevitalizovaným priestorom s výsadbou trvaliek je záhon na Gelnickej 10, kde betónovú dlažbu nahradila zeleň a na Detvianskej 33 pri parku J.M. Hurbana vznikol záhon na nevzhľadnej trávnatej ploche, kde často zachádzali autá.

Tento projekt bol realizovaný vďaka grantovému programu BSK z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022.

Ďakujeme!