Režim pracovísk Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Režim pracovísk Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača
24.05.2021 - Oznamy

Pracovisko Kubačova 21 bude otvorené pre občanov od 24.5.2021 - všetky oddelenia pracujú v plnom rozsahu a sú k dispozícii občanom počas stránkových hodín, vrátane Prvého kontaktu. Pracovisko Alstrova 249 bude otvorené od 1.6.2021.  
Vstup do pracovísk úradu – pracovník si klienta vyzdvihne v miestnosti pre stránky MiÚ Kubačova (oproti prvému kontaktu) a tam ho aj odprevadí. V prípade Obecného domu Alstrova si klienta vyzdvihne zamestnanec úradu pri vchode.
 
Naďalej uprednostňujeme bezkontaktný spôsob komunikácie, t. j. e-mailom alebo telefonicky.
Pri vstupe do objektu miestneho úradu prosíme občanov, aby dodržiavali nasledovné zásady:

 • odstupy medzi návštevníkmi úradu 2 metre
 • vo vstupnej chodbičke úradu najviac 2osoby
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy
 • vo vnútri budovy je povinný respirátor, resp. rúško (bez respirátora, resp. rúška nebude občan do budovy vpustený)
 
PODATEĽŇA:
 • emailom na podatelna@raca.sk (pokiaľ uvediete svoju e-mailovú adresu, prijatie Vám potvrdíme emailom)
 • v podateľni

  Pondelok       8:00 – 12:00 – 13:00 - 17:00
  Utorok             8:00 – 12:00
  Streda            8:00 – 12:00 – 13:00 - 17:00
  Štvrtok            8:00 – 12:00
  Piatok             8:00 – 12:00
 
 • Vstup do úradu – pracovník si klienta vyzdvihne v miestnosti pre stránky MiÚ (oproti prvému kontaktu) a tam ho aj odprevadí. 

MATRIKA (vrátane osvedčovania pravosti podpisov a listín)
 • Pondelok        8:00 – 12:00 – 13:00 - 16:30
 • Streda             8:00 – 12:00 – 13:00 - 16:30
 • Piatok             8:00 – 11: 45

POKLADŇA (žiadame občanov, aby uprednostnili úhrady bezhotovostne prevodom na účet alebo vkladom v banke)
 • Pondelok        8:00 – 12:00 – 13:00 - 16:30
 • Streda             8:00 – 12:00 – 13:00 - 16:30
 • Piatok             8:00 – 11: 45

MIESTNE DANE (žiadame občanov, aby uprednostnili úhrady bezhotovostne prevodom na účet alebo vkladom v banke)
 • Pondelok        8:00 – 12:00 – 13:00 - 16:30
 • Streda             8:00 – 12:00 – 13:00 - 16:30
 • Piatok             8:00 – 11:45