Rozkopávka na Detvianskej ulici. Čo sa tam deje?

Obrázok ku správe: Rozkopávka na Detvianskej ulici. Čo sa tam deje?
10.07.2017 - Oznamy

Detvianska ulica je momentálne v štádiu výkopových prác súvisiacich s pokládkou elektrického kábla. O povolenie výkopových prác na chodníkoch Detvianskej ulice požiadala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., pre účely položenia NN kábla. Spoločnosť totiž ruší vzdušné vedenie elektrickej energie a ukladá ho do zeme.

Realizácia bude vykonaná v troch etapách v nasledovných termínoch:

1. etapa od: 19.06.2017  do: 14.07.2017 
2. etapa od: 15.07.2017  do:  06.08.2017 
3. etapa od: 07.08.2017  do:  30.08.2017


Vopred ďakujeme za trpezlivosť!