Rozprávková cesta s Valdom

Obrázok ku správe: Rozprávková cesta s Valdom
04.06.2020 - Podujatia

Mestská časť Bratislava-Rača v spolupráci s DHZ Bratislava-Rača, Račianskym muzeálnym spolkom a rodinným centrom Ráčik pozývajú všetkým malých Račanov na oslavu Medzinárodného dňa detí. Tohtoročná oslava je prispôsobená momentálnej situácii - všetky jej časti sa budú odohrávať výhradne vonku a za prísnych hygienických opatrení. Prosíme všetkých účastníkov - deti aj ich rodičov, aby mali rúška, respektíve obdobnú ochranu horných dýchacích ciest, a aby dodržiavali odstup minimálne dva metre od ľudí, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti. Ďakujeme.


Súčasťou programu sú tri zastávky hasičského auta Valda:

15:00 - Rača, amfiteáter pred KS Žarnovická

16:00 - Krasňany, oproti predajni Kraj

17:00 - Rendez, ihrisko Sklabinská

​Vyzerajte Valda z okien a balkónov, ohlási sa hlasným trúbením. Ak sa rozhodnete pridať k nám, prosím, dodržujte všetky hygienické opatrenia. Na každej zastávke vás pobaví Sníček Hugo so šašom a kamarátmi, a budú na vás čakať sprievodné aktivity:

rms_logo_02
14:00 - Rača, amfiteáter pred KS Žarnovická

Hádaj pamiaky v Rači s Račianskym muzeálnym spolkom


csm_logo_bez_pozadia_fb15f89b18
15:30 - Krasňany, oproti predajni Kraj
Kreatívne úlohy s Rodinným centrom Ráčik
 

61803649_448225955934435_6869681038969274368_o
17:00 - Rendez, ihrisko Sklabinská
Ukážka hasenia ohňa s DHZ Bratislava-Rača a detský útok s DHZ Báhoň

Tešia sa na vás Mestská časť Bratislava-Rača, DHZ Bratislava-Rača, Račiansky muzeálny spolok a RC Ráčik.
 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.