S obnovou zastávok MHD pomohli aj dobrovoľníci

Obrázok ku správe: S obnovou zastávok MHD pomohli aj dobrovoľníci
31.10.2019 - Oznamy

Mestská časť Bratislava–Rača podporuje využívanie mestskej hromadnej dopravy obyvateľmi nielen našej mestskej časti. Tá je efektívnou alternatívou k rozsiahlym kolónam, ktoré v Rači vznikajú ráno i poobede predovšetkým na Račianskej ulici.

V tomto duchu sme sa rozhodli prispieť k zlepšeniu kultúry čakania na zastávkach MHD na území mestskej časti. Dominantným prvkom zastávok sú často počmárané prístrešky z bakelitu či plechu, ktoré chránia cestujúcich pred vplyvmi počasia na električkovej radiále, alebo na významnejších autobusových zastávkach.
 
V roku 2019 sme sa preto rozhodli postupne zrevitalizovať tieto prístrešky, ktorým dominujú predovšetkým väčšie i menšie výtvory miestnej sprejerskej komunity. Ako mestská časť sme sa s touto iniciatívou zapojili do podujatia Naše Mesto 2019, v rámci ktorého sme zrevitalizovali prístrešky na zastávkach Vrbenského a Černockého. Následne sme nepravidelne revitalizovali ďalšie prístrešky vďaka spolupráci s firemnými dobrovoľníkmi a obyvateľmi mestskej časti.

Vďaka tejto práci sa nám podarilo postupne zrevitalizovať všetkých 22 prístreškov na zastávkach MHD na území MČ Bratislava – Rača.

Naša práca pri údržbe týchto prístreškov iba začala vzhľadom na to, že od ich zrevitalizovania na niektorých z nich už pribudli nové výtvory. Tie budú priebežne odstraňované na týždennej báze, aby sme postupne odradili tvorcov od ďalšieho znehodnocovania prístreškov a garantovali dôstojné podmienky na račianskych zastávkach. Zároveň veríme, že sa časom našim systémom starostlivosti inšpirujú aj ďalšie mestské časti, prípadne samotný Dopravný podnik. Z tohto dôvodu vedieme štatistiku o finančných i ľudských nákladoch, ktoré si táto činnosť vyžaduje.
 
Aj touto cestou ďakujeme všetkým zamestnancom úradu, firemným dobrovoľníkom i obyvateľom, ktorí priložili ruku k tejto našej spoločnej iniciatíve.