Schéma organizačnej štruktúry MÚ Rača

Príloha č. 2 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača
organizačná schéma 1.6.2019

Súbory na stiahnutie