Schválené dotácie pre rok 2020

Obrázok ku správe: Schválené dotácie pre rok 2020
14.05.2020 - Služby

Do konca februára 2020 si právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia mohli požiadať o pridelenie dotácií z rozpočtu mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach 31. 3. a 12. 5. 2020 rozhodlo o pridelení dotácií nižšie uvedeným žiadateľom v celkovej výške 60 630 €.

Životné prostredie a vinohradníctvo

KOLLÁR vineyard & winery, s.r.o. 1 300,00 € 
Račiansky vinohradnícky spolok 1 200,00 € 
Račiansky vinohradnícky spolok 1 000,00 € 
Račiansky vinohradnícky spolok 650,00 €
Račiansky vinohradnícky spolok 1 900,00 €
OZ Račiansky spolok 750,00 €
Vlastníci BD Kadnárova 30,32,34 v zastúpení Meopta 500,00 €
OZ Kone Krasňany 330,00 €
Občianske združenie Stará jedáleň 4 000,00 €
SPOLU 11 630,00 €
 

Sociálne veci

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, OZ 500,00 € 
OZ Stopa Slovensko 600,00 € 
DSS pre deti a dospelých Sibírka, s. r. o. 330,00 € 
OZ Sv. Jozefa 600,00 € 
OZ Vagus 700,00 € 
Mládež ulice, OZ 1 000,00 € 
OZ Odyseus 1 300,00 € 
Raná starostlivosť, n. o. 2 600,00 € 
Depaul Slovensko, n. o. 2 500,00 € 
Deti a dorast, s. r. o. 400,00 € 
SPOLU 10 530,00 € 
 

Školstvo

TALK ADVERTISING, s. r. o. 700,00 € 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 200,00 € 
OZ DHZ Bratislava-Rača 300,00 € 
Slovenský skauting, 96. malokarpatský zbor Bratislava, o. z. 500,00 € 
SPOLU 1 700,00 € 
 

Kultúra

Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET 500,00 €
Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET 450,00 €
Slovenský zväz záhradkárov 200,00 €
Divadlo Endorfín 500,00 €
Klub železničnej nostalgie Bratislava-Východ 300,00 €
OZ DHZ Bratislava-Rača 300,00 €
AD-ae 400,00 €
MO Matice slovenskej BA-Rača 500,00 €
Rodinné centrum Ráčik 200,00 €
Slovenský skauting, 96. malokarpatský zbor Bratislava, o. z. 600,00 €
Račiansky muzeálny spolok RMS 500,00 €
Vedátor 500,00 €
OZ Jeleň (Elimu) 500,00 €
Literárny klub Rača 320,00 €
SPOLU 5 770,00 
 

Šport

KOI - Rabársky klub Nepočujúcich 200,00 €
ŠK Krasňany Bratislava 3 000,00 €
Perun o. z., občianske združenie 300,00 €
Perun o. z., občianske združenie 300,00 €
Klub priateľov futbalu Kengura 7 000,00 €
VŠK PdF UK Hurikán 300,00 €
LEONIDAS 700,00 €
ST Relax Rača 1 500,00 €
Futbalový klub Rača 10 000,00 €
Klub pozemného hokeja RAČA, o. z. 500,00 €
Klub pozemného hokeja RAČA, o. z. 500,00 €
ŠK karate SEIWA, o. z. 1 500,00 €
H&T Company 1 500,00 €
BMX klub Rača 900,00 €
OZ DHZ Bratislava-Rača 1 000,00 €
Slovenský skauting, 96. malokarpatský zbor Bratislava, o. z. 100,00 €
Slovenský skauting, 96. malokarpatský zbor Bratislava, o. z. 100,00 €
Crazy Jump, o. z. 1 000,00 €
OZ Kone Krasňany 300,00 €
Klub športových potápačov Neptún 300,00 €
SPOLU 31 000,00 €