Schválené dotácie pre rok 2021

Obrázok ku správe: Schválené dotácie pre rok 2021
31.05.2021 - Oznamy

Do 31. marca 2021 si právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia mohli požiadať o pridelenie dotácií z rozpočtu mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo na zastupiteľstve 4. mája rozhodlo o pridelení dotácií v celkovej výške 61 000 eur.

Životné prostredie

Mládež ulice 1 100,00 € 
OZ Stará jedáleň 1 500,00 € 
Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike, občianske združenie, r.s.p.
1 500,00 € 
Matúš Burian - Šinweg 900,00 €
SPOLU 5000,00 €
 

Sociálne veci

Depuaul Slovnesko, nezisková organizácia 2 900,00 € 
Deti a dorast s.r.o. 1 000,00 € 
Občianske združenie STOPA Slovensko 400,00 € 
Ranná starostilivosť, n.o.  2 300,00 € 
OZ Vagus 500,00 € 
Služba včasnej intervenice Sibírska pri Centre
Sociálnych služieb Sibírska
600,00 € 
Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie 900,00 € 
Občianske združenie Odyseus 400,00 €
ZO JDS Bratislava-Rača 1 000,00 € 
SPOLU 10 000,00 € 
 

Školstvo

Asociácia pre mládež, vedu a techniku 600,00 € 
Rodičovské združenie pri MŠ Novohorská 600,00 € 
Slovenský skauting, 96 - Malokarpatský zbor Bratislava, 
občianske združenie
900,00 € 
SRRZ - RZ pri Materskej škole 600,00 € 
OZ Stará jedáleň 400,00 €
SEEZ - RZ pri Materskej škole Gelnická 34, 831 06 Bratislava 900,00 €
SPOLU 4 000,00 € 
 

Kultúra

Ing. Viliam Almáši  490,00 €
Klub železničnej nostalgie Bratislava východ 1090,00 €
OZ AD-ae 520,00 €
OZ Stará jedáleň 650,00 €
Račiansky muzeálny spolok 700,00 €
Račiansky muzeálny spolok  750,00 €
Račiansky spolok 500,00 €
OZ HRUDA, Ing. Peter Litomerický 800,00 €
Občianske združenie Pamäti a spomienky 1500,00 €
SPOLU 7 000,00 
 

Šport

SRRZ - RZ pri MŠ Plickova 500,00 €
ŠK Krasňany Bratislava 4 000,00 €
Perun o. z., občianske združenie 300,00 €
Perun o. z., občianske združenie 300,00 €
Klub priateľov futbalu Kengura 8 500,00 €
Športový klub Lido 300,00 €
Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty
Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z. 
300,00 €
ST Relax Rača 800,00 €
Futbalový klub Rača 8 300,00 €
Klub pozemného hokeja RAČA, o. z. 500,00 €
Klub pozemného hokeja RAČA, o. z. 500,00 €
H&T Company 2 000,00 €
BMX klub Rača 1 000,00 €
Benitin 300,00 €
Slovenský skauting, 96. malokarpatský zbor Bratislava, o. z. 300,00 €
Klub pozemného hokeja Rača 500,00 €
Klub pozemného hokeja Rača 500,00 €
Športový klub SEIWA 1 300,00 €
Leonidas o.z.  800,00 €
SPOLU 30 000,00 €
 

Vinohradníctvo

KOLLÁR vineyard & winery s.r.o. 500,00 € 
Račiansky spolok 1 500,00 € 
Račiansky vinohradnícky spolok o.z.  1 500,00 € 
Račiansky vinohradnícky spolok o.z. 1 500,00 € 
SPOLU 5 000,00 € 
 

Súbory na stiahnutie