Schválené dotácie pre rok 2022

Obrázok ku správe: Schválené dotácie pre rok 2022
22.06.2022 - Oznamy

Do 31. marca 2022 si právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia mohli požiadať o pridelenie dotácií z rozpočtu mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo na zastupiteľstve 3. mája rozhodlo o pridelení dotácií v celkovej výške 78 000 eur.

Životné prostredie

Priatelia Rače 1 000,00 € 
OZ Stará jedáleň 2 000,00 € 
Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike, občianske združenie, r.s.p.
2 000,00 € 
SPOLU 5000,00 €
 

Sociálne veci

Depuaul Slovnesko, nezisková organizácia 2 900,00 € 
Deti a dorast s.r.o. 900,00 € 
Občianske združenie STOPA Slovensko 400,00 € 
Ranná starostilivosť, n.o.  1 400,00 € 
OZ Vagus 800,00 € 
Centurm sociálnych služieb Sibírka 400,00 € 
Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie 550,00 € 
Občianske združenie Odyseus 600,00 €
ZO JDS Bratislava-Rača 1 270,00 € 
Asociáacia pre mládež, vedu a techniku 780, 00 €
SPOLU 10 000,00 € 
 

Školstvo

Asociácia pre mládež, vedu a techniku 400,00 € 
Miestny odbor Matice slovenskej 700,00 € 
Slovenský skauting, 96 - Malokarpatský zbor Bratislava, 
občianske združenie
900,00 € 
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Vajnorská 98/D
1 300,00 € 
Krasňanko o.z. 300,00 €
SpozaVoza 500,00 €
Račiansky muzeálny spolok 1 300,00 €
ABCedu pre vzdelanie 600,00 €
SPOLU 6 000,00 € 
 

Kultúra

SpozaVoza 700,00 €
Klub železničnej nostalgie Bratislava východ 930,00 €
OZ AD-ae 300,00 €
OZ Stará jedáleň 2 000,00 €
Račiansky muzeálny spolok 1 600,00 €
Dopravná nostalgia, o.z. 570,00 €
Občianske združenie "Pamäti a spomienky" 900,00 €
SPOLU 7 000,00 
 

Šport

Šachový klub Krasňany 500,00 €
ŠK Krasňany Bratislava 5 500,00 €
BMX klub Rača 2 500,00 €
Športový klub karate SEIWA 2 500,00 €
Klub priateľov futbalu Kengura 6 000,00 €
Futbalový klub Rača, o.z. 12 000,00 €
Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty
Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z. 
300,00 €
ST Relax Rača 1 600,00 €
Jakub Benko MT7 1 800,00 €
H&T Dance Company 2 500,00 €
Slovenský skauting, 96. malokarpatský zbor Bratislava, o. z. 500, 00 €
House of Power 1 000,00 €
Športový klub Račišdorf 300,00 €
Klub pozemného hokeja Rača 3000, 00 €
SPOLU 40 000,00 €
 

Vinohradníctvo

KOLLÁR vineyard & winery s.r.o. 2 000,00 € 
Račiansky vinohradnícky spolok o.z.  2 000,00 € 
Račiansky vinohradnícky spolok o.z.  1 900,00 € 
Račiansky vinohradnícky spolok o.z. 1 100,00 € 
Lukáš Hulanský - Víno Hulanský  3 000, 00 €
SPOLU 10 000,00 €