Seminár pre kluby a spolky

Obrázok ku správe: Seminár pre kluby a spolky
04.12.2018 - Oznamy

Dňa 29. novembra 2018 sa v zasadacej miestnosti Obecného domu v Rači konal ďalší z informačných seminárov určených pre kluby a spolky z Rače a Vajnôr, tentokrát zameraný na mládežnícke komunitné projekty. Jeho cieľom bolo informovať o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z rôznych grantov pre neformálne mládežnícke skupiny na realizáciu projektov pre oblasť kultúry, športu a vzdelánia. 

Jednotlivé programy nám prišli predstaviť Adam Laták a Milan Polešenský z Iuventy, za čo im touto cestou ďakujem.

Monika Debnárová