Školy ostanú zatvorené aj v budúcom týždni. Škôlky fungujú v obmedzenom režime.

Obrázok ku správe: Školy ostanú zatvorené aj v budúcom týždni. Škôlky fungujú v obmedzenom režime.
11.02.2021 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie neotvorí základné školy v dňoch 15.2. – 19.2. 2021. Materské školy zostávajú otvorené pre rodičov, ktorí si nemôžu zabezpečiť prácu z domu. Základné školy:

Po dôkladnom zvážení a spoločnej diskusii s 8 riaditeľkami MŠ, 2 riaditeľkami ZŠ a riaditeľom cirkevnej školy v Rači sa Mestská časť Bratislava – Rača rozhodla ponechať školy zatvorené, výučba bude pokračovať dištančnou formou.  
Zároveň pokračuje celodenná ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

Mestská časť Bratislava - Rača po spoločnej komunikácii s Mestskou časťou Bratislava – Vajnory  sa rozhodli neotvoriť základné školy z nasledujúcich dôvodov:

- Zaslaný list, kde bolo odporúčané RUVZ BA (hygienik) neotvárať školy pre zlú epidemiologickú situáciu v Bratislave na min. dva týždne (stanovisko RÚVZ Bratislava z 5.2.2021, ktoré k dnešnému dňu nebolo zmenené ale bolo iba doplnené: https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj2.pdf).
- Na základe toho, že podľa CovidAutomatu má byť celé Slovensko v čiernej fáze (počet hospitalizácií a priemerný počet nových prípadov za 7 dní)
- Na základe informácie, že podľa aktuálne zverejnených údajov je 20,71% aktívnych prípadov Covid-19 hospitalizovaných (https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/
- Na základe informácie o analýze PCR testov a zhodnoteniu, že v Bratislave začína prevažovať infekčnejší variant tzv. britského typu vírusu a tiež z dôvodu, že RÚVZ Bratislava pred dvomi mesiacmi prestal zverejňovať dáta ohľadom pozitívne testovaných/vyliečených/úmrtiach za mestské časti, kedy nemáme presné dáta ohľadom situácie v Rači (mimo testovaní antigénovými testami)
-  Neznámy spôsob a určovanie termínov očkovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ/MŠ
-  Vek a rizikovosť časti zamestnancov základných a materských škôl a potreby ich ochrany.
-  Ochrana detí
 
Materské školy:

Materské školy zostávajú otvorené pre rodičov, ktorí si nemôžu zabezpečiť prácu z domu resp. typ práce neumožňuje starostlivosť o dieťa
– potvrdenie o tom môžu požadovať riaditeľky MŠ.

Nevyhnutnou podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ (resp. ŠKD) je tiež predloženie negatívneho testu rodiča nie staršieho ako sedem dní, odporúča sa však predložiť pri nástupe dieťaťa v pondelok test nie starší ako 48 hodín, aby nebolo potrebné v priebehu týždňa dokladať nový test.
 
O aktuálnom stave  a jeho zmenách vás budeme informovať vždy vo štvrtok.
Veríme, že sa situácia v dohľadnej dobe zmení tak, že školy aj škôlky budeme môcť v plnom rozsahu otvoriť.