SKVELÁ SPRÁVA! Rača získala dotáciu na vybudovanie novej škôlky na Novohorskej!

Obrázok ku správe: SKVELÁ SPRÁVA! Rača získala dotáciu na vybudovanie novej škôlky na Novohorskej!
11.09.2017 - Oznamy

Projekt na komplexnú rekonštrukciu a nadstavbu schátranej budovy na Novohorskej ulici za účelom vybudovania úplne novej materskej školy bol po procese posudzovania na ministerstve pôdohospodárstva úspešný a Rača dostane 572 847, 67 eur, za ktoré vytvorí nové a bezpečné miesto pre ďalších takmer sto škôlkarov! Budova, ktorú račianska samospráva na spomínaný účel kúpila ešte v roku 2016, pochádza zo sedemdesiatych rokov a v súčasnosti je celkom spustnutá. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie však v nasledujúcom období prejde stavebno-technickými úpravami pre potreby budúcej škôlky vrátane dobudovania nadstavby a vytvorenia dvoch nových pavilónov. „Rád by som vyjadril veľkú vďaku, jednak pracovníkom nášho úradu za vytvorenie projektu a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a tiež ministerstvu pôdohospodárstva, ktoré projekt vyhodnotilo ako potrebný a hodný dotácie“ povedal starosta Rače Peter Pilinský.
Rozpočet stavby je vo výške 851 tisíc eur a realizácia prestavby je rozložená na roky 2017 a 2018. „Predpokladaná kapacita novovzniknutej materskej školy bude 4 triedy pre dohromady cca 90 detí. Škôlku chceme otvoriť takto o rok – v septembri 2018 – a preto už skôr sme začali s ďalšími prípravami. Požiadali sme o jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení a po neúspešnom prvom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby, momentálne prebieha opakované verejné obstarávanie,“ dodal račiansky starosta.
Okrem nových pavilónov dôjde na prízemí k dispozičným zmenám, vybuduje sa plynová prípojka aj plynová kotolňa, vymenia sa rozvody elektro, zdravotechniky, zriaďovacích predmetov, plánuje sa kompletná výmena zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmena výplní otvorov a úpravou má prejsť aj vonkajší areál s detským ihriskom.
 
Súčasný stav budovy na Novohorskej ulici, ktorá v nasledujúcom období prejde kompletnou rekonštrukciou a o rok privíta v novom šate takmer sto škôlkarov:

PA128034     PA128036     PA128038   PA128039      PA128042  PA128043