Slávnostne sme otvorili športovo-telovýchovné zariadenieTbiliská!

Obrázok ku správe: Slávnostne sme otvorili športovo-telovýchovné zariadenieTbiliská!
21.11.2019 - Podujatia

Dnes, 21.11. 2019, sme slávnostne otvorili športovo-telovýchovné zariadenie Tbiliská. Súčasťou tohto otvorenia bol aj sprievodný program za účasti starostu MČ Bratislava-Rača, Michala Drotována, poslancov miestneho zastupiteľstva a známych športovcov. Obnova športového areálu bola zahájená v máji 2019. Celková cena rekonštrukcie sa vyšplhala na 600 523 eur a v rámci nej sa zrealizovali:

  • demontáž pôvodného futbalového ihriska a antukovej atletickej dráhy
  • tartanova atletická dráha
  • futbalové ihrisko s umelým trávnikom III. generácie a umelým osvetlením
  • repasácia schodiskového hľadiska
  • tienenie schodiskového hľadiska
 Do prevádzky bola uvedená aj nová atletická dráha a futbalové ihrisko, ktoré boli počas oficiálneho otvorenia symbolicky pokrstené prvým odbehnutým kolom a prvým výkopom na bránku. O sprievodný program sa postarali vodnoslalomár Ladislav Škantár, zlatý olympijský medailista; triatlonista Richard Varga, štvornásobný majster Európy v Akvatlone; futbalisti Dávid a Milan Strelec, Martin Obšitník, Samuel Slovák, Milan Kusalík, Juraj Czinege a Peter Čvirik.