Socha astronauta na Hečkovej prešla renováciou

Obrázok ku správe: Socha astronauta na Hečkovej prešla renováciou
17.12.2021 - Oznamy

Práve tento rok si pripomíname sté výročie narodenia autora sochy významného slovenského sochára Alexandra Trizuljaka a renováciou sochy mu tak vzdávame hold. Oddelenie životného prostredia a dopravy MČ Rača realizovalo koncom tohto roka opravu sochy Astronaut na Hečkovej 18 na sídlisku Experimentálka.

Alexander Trizuljak vytvoril aj sochy ako Víťazný vojak na Slavíne, Milenci na Dulovom námestí, Tri Svätoplukove prúty pri diaľnici Brno – Bratislava a iné.

Socha Astronaut mala zhrdzavený pilier, stekajúca hrdza znečisťovala parkovisko pred bytovým domom a postavu astronauta bolo treba mierne vyčistiť. Po konzultácií s autormi dedičských práv pánmi Trizuljakovcami bola oprava sochy zadaná odborníkovi v renováciách sôch.
Pilier sochy bol teda vyčistený a natretý čiernym náterom ako to bolo pôvodne a s ohľadom na zub času bola vyčistená aj postava astronauta.

O soche:
Umelec sochu vyhotovil v r.1963-6, kedy sa aj budovalo sídlisko Experimentálka postavené za pomoci nových stavebných technológií. Autor touto plastikou reflektuje búrlivú dobu 60. rokov 20. storočia, rokov intenzívneho kozmického výskumu, ale aj studenej vojny. Vzopäté telo človeka symbolizuje túžbu človeka po poznaní, ale aj po slobode. Toto dielo nášho skvelého umelca vhodne dopĺňa a kultivuje priestor sídliska.