Stacionár oslavuje štvrté výročie

Obrázok ku správe: Stacionár oslavuje štvrté výročie
09.10.2019 - Podujatia

Zamestnanci a klienti denného stacionára pre seniorov na Plickovej 18 v Rači si Vás dovoľujú pozvať na štvrté výročie otvorenia. S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 17.októbra 2019 bude Denný stacionár na Plickovej oslavovať svoje štvrté výročie založenia.

Poslaním denného stacionára je poskytovanie sociálnych služieb seniorom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a našou víziou je heslo: „Starobu si je treba užiť, nie prežiť!“ 

A o tom, že sa nám táto vízia darí napĺňať aj v praxi, svedčí  fakt,  že sa naši seniori tešia na každý deň strávený plnohodnotnými aktivitami. V súčasnosti máme všetky miesta obsadené.“

Podujatie sa uskutoční 17. októbra 2019 o 14:00 hod.

Tešíme sa na Vás!