Stará jedáleň oficiálne otvorila svoje priestory

Obrázok ku správe: Stará jedáleň oficiálne  otvorila svoje priestory
25.09.2020 - Oznamy

Stará školská jedáleň v Krasňanoch už obedy nevydáva. Žije kultúrou a komunitnými podujatiami ako Stará jedáleň. Od marca tohto roka je Mestská časť Bratislava-Rača bohatšia o nové mládežnícke a komunitné centrum. Toto unikátne občianske združenie prináša kultúrny program a vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie. V piatok 25.9. 2020 o 10.30 hod. slávnostne otvorí svoje priestory. V doobednajších hodinách pre hostí z miestnej samosprávy, donorov a poobede pre širokú verejnosť.
 
V roku 2016 dostala Stará jedáleň do prenájmu na 25 rokov schátranú budovu bývalej jedálne SOŠ Masmediálnej komunikácie na Kadnárovej ulici. Po štyroch rokoch masívnej rekonštrukcie sa podarilo v marci tohto roka budovu skolaudovať, ale z dôvodu prvej vlny pandémie začala svoj účel až v júni. Financie na celkovú obnovu získala Stará jedáleň z grantov a finančných darov viac ako troch desiatok spoločností a právnických osôb. Najvýznamnejší z nich, ktorý pokryl najväčšiu časť nákladov, bol od spoločnosti The Velux Foundations.


 
Miestny nadšenci, z ktorých časť založila aj komunitnú záhradu Krasňanský zelovoc a rodinné centrum Ráčik, hľadali možnosti ako priniesť do Rače zaujímavé komunitné podujatia, ale aj formáty dotýkajúce sa aktuálneho spoločenského diania. Tie sa doteraz koncentrovali najmä v centre Bratislavy a okolitých mestských častiach. Dopyt po nich pociťovali dlhodobo.
 
Kultúra a umenie sú na okraji záujmu a patria k oblastiam s neprimerane nízkou podporou. Kultúrne inštitúcie ako Stará jedáleň si  musia hľadať vlastné cesty, aby mohli vzniknúť a fungovať. Na začiatku nášho príbehu bola iba myšlienka vytvoriť lokálne, moderné centrum s vlastným rukopisom a programom, z ktorého si vyberie každý. Z naivnej predstavy sa stala realita,“  hovorí Michal Karako, predseda Starej jedálne.

Programová skladba Starej jedálne je veľmi pestrá. Mládež ulice, ktorá sídli priamo v jej priestoroch, sa orientuje na aktivity smerované pre mládež vo veku 10+. Ich nízkoprahová Klubovňa na Peknej ceste je otvorená denne nielen pre deti z Rače. Už počas leta prebehli v Starej jedálni desiatky podujatí – Trh na Peknej, Restaurant Day, diskusie na celospoločenské témy (diskusia s Andrejom Bánom a Samuelom Marcom(, blšáky, SWAP-y oblečenia, koncerty, umelecké workshopy, divadielka pre najmenších, čítačky či pravidelné pohybové aktivity.
 
Viac informácii nájdete na stránke www.starajedalen.sk, www.facebook.com/starajedalen
 
Autor článku:
 Zuzana Bleho Francúzová, Stará jedáleň