Starosta Pilinský spolu s vodohospodárskym podnikom dohodol kroky na zamedzenie záplav na Račianskej

Obrázok ku správe: Starosta Pilinský spolu s vodohospodárskym podnikom dohodol kroky na zamedzenie záplav na Račianskej
12.06.2018 - Oznamy

Ani nie týždeň po prudkom lejaku v hlavnom meste, ktorý spôsobil záplavy na viacerých bratislavských cestných ťahoch vrátane Račianskej ulice v úseku pri Malých Krasňanoch, si starosta Rače Peter Pilinský vyžiadal urýchlené stretnutie so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, aby znova upozornil na nedostatočnú funkciu kanalizácie v tejto lokalite a požiadal o riešenie. SVP totiž spravuje zhybku vedúcu popod Račiansku ulicu, ktorá má odvádzať povrchovú vodu z územia smerom k Račianskemu potoku na Žabom majeri. Pri poslednom zaplavení sa však ulica stala kvôli zaplaveniu neprejazdnou.

„Z rokovania s SVP ako aj z terénnej obhliadky je možné predpokladať, že v území je nefunkčný systém zadržiavacich a odvodňovacích kanálov, ktorý bol vybudovaný v 70. rokoch minulého storočia a v súčasnosti sa ukazuje, že „nemá svojho pána“,“ uvádza starosta Rače Peter Pilinský: „K tomu, čo sa udialo na Račianskej ulici počas poslednej prietrže mračien, prispelo samozrejme viacero faktorov. Avšak zabezpečenie priechodnosti potrubí pod zemou patrí k tým najzákladnejším opatreniam proti záplavám,“ doplnil starosta, ktorý sa s SVP dohodol na konkrétnych krokoch. Tie by v budúcnosti mali zamedziť záplavám a nepriechodnosti spomínanej cesty. Mestská časť Rača bude iniciovať zmapovanie súčasného stavu systému retenčných nádrží a kanálov v území a ich opakované sfunkčnenie. „Do riešenia celej situácie však bude zaangažovaný aj developer obytného súboru Malé Krasňany a Dolný Slanec,“ doplnil račiansky starosta.   

Račianska samospráva sa pritom téme záplav v posledných rokoch venovala  -  v spolupráci s SVP boli vybudované záchytné poldre v lesoch nad Račou – na Banskom a Pieskovom potoku, ktoré preukázali svoju dôležitosť a účinnosť. Napríklad záplavy, ktoré sa v minulosti vyskytovali či už na Námestí A. Hlinku alebo na Karpatskom námestí, sa aj vďaka poldrom eliminovali. Významnú úlohu zohrávajú aj retenčné nádrže vo vinohradoch, ktoré dokážu zachytiť značné množstvo dažďovej vody. Tie mestská časť pravidelne čistí a obnovuje ich funkčnosť.