Stavebné povolenie - špeciálny stavebný úrad

Kontakt

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Bc. Bibiana Piršelová
02/49 11 24 90
bibiana.pirselova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00
Stavby a ich zmeny týkajúce sa komunikácií  III. a IV. triedy a účelových komunikácií je možné uskutočňovať iba na základe stavebného povolenia.
Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka  začať vykonávať stavebné práce  na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.