Stavebný úrad

Kontakt

Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Ing. Andrea Mrvová

vedúca stavebného úradu

Ing. Veronika Lúčanová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Petra Straková

referát administratívy stavebného úradu

Gabriela Slivová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Bc. Janette Masloviecová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Eva Raabová

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mgr. Martin Hlinka

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ing. Eva Kubincová

referent

Adam Bajus

referent územného rozhodovania a stavebného poriadku