Stavebný úrad

Kontakt

Alstrova 249, 831 06 Bratislava
Alstrova 249, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Ing. Veronika Lúčanová

referent územné a stavebné konanie

Petra Straková

Referát administratívy

Anna Feketeová

referent územné a stavebné konanie

Bc. Janette Masloviecová

referent ohlasovania drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

Ing. Andrea Mrvová

Poverená vedením stavebného úradu

Ing. Adam Bajus

Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

Eva Raabová

Referent územného rozhodovania a stavebného poriadku