Stratené knihy

Obrázok ku správe: Stratené knihy
02.07.2020 - Kultúra

Mestská časť Bratislava-Rača v spolupráci s Knižnicou Žarnovická vás pozýva od 6.7.2020 - 10.7 2020 hľadať stratené knihy. Počas týždňa budú na verejných miestach v Rači umiestnené knihy s nálepkou "SOS Stratila som sa". Každý, kto takto označenú knihu vráti do knižnice, bude odmenený.

Knižnica môžete navštíviť:
Pondelok 10.30 - 18.30 h.
Streda 9.00 -18:30 h.
Štvrtok 9.00 - 18.30 h.
Piatok 8.00 - 13.30 h.


Tešíme sa na vás.

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.