Stretnutie k realizácii plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb

Obrázok ku správe: Stretnutie k realizácii plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb
13.09.2017 - Oznamy

Referenti oddelenia pre sociálne veci miestneho úradu a členovia Komisie sociálnej a bytovej pri MZ Vás srdečne pozývajú na ďalšie stretnutie k realizácii plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb na území MČ Bratislava-Rača na obdobie rokov 2017 - 2019. Stretnutie sa uskutoční v stredu dňa 20.09.2017 o 16,00 hod.  v Kultúrnom stredisku Žarnovická.

Pozývame občanov, zástupcov občianskych združení, neziskových organizácií pôsobiacich v našej mestskej časti, čiže všetkých, ktorí chcú prispieť k zefektívneniu fungovania sociálnych služieb v našej MČ.

Tešíme sa na Vašu účasť.