Stretnutie občanov s poslancami MČ

Obrázok ku správe: Stretnutie občanov s poslancami MČ
16.03.2017 - Služby

Na základe prijatého nového KPSS MČ Bratislava-Rača na roky 2017 - 2019 sa dňa 21.03.2017 o 16,00 hod. uskutoční v Kultúrnom stredisku Žarnovická stretnutie občanov našej mestskej časti, občianskych združení, neziskových organizácií pôsobiacich v našej mestskej časti s poslancami MČ za účelom koordinácie plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z nového KPSS.