Súťaž návrhov kontajnerového stojiska pre Bratislavu má svojich víťazov

Obrázok ku správe: Súťaž návrhov kontajnerového stojiska pre Bratislavu má svojich víťazov
10.08.2017 - Oznamy

Hlavné mesto SR Bratislava a mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyhlásili v marci verejnú ideovú súťaž na návrh riešenia kontajnerového stojiska pre Bratislavu. Súťaž s názvom Kontajnerové stojisko pre Bratislavu bola určená každému, kto mal záujem zúčastniť sa a dosiahol vek 18 rokov. V rámci súťaže bolo predložených 17 súťažných návrhov. Tie boli posudzované odbornou hodnotiacou porotou, zloženou zo zástupcov Magistrátu hlavného mesta, spoločnosti OLO a ďalších prizvaných odborníkov. Predsedníčkou poroty bola hlavná architektka hlavného mesta Ingrid Konrad.

Návrhy boli posudzované podľa niekoľkých kritérií, ako dodržanie termínu predloženia návrhu, funkčnosť návrhu (umiestnenie, sprístupnenie, osadenie do mestskej krajiny, prevádzkové možnosti), architektonické stvárnenie (dizajn a originalita), odolnosť a jednoduchá údržba (konštrukčné a materiálové prevedenie) a predpokladané náklady na realizáciu.

Na 1. mieste sa umiestnila Ing. arch. Barbara Borščová, ktorej návrh porotu presvedčil veľmi originálnym a zároveň jednoduchým prevedením vo viacerých materiálových a farebných variantoch. Pridanou hodnotou návrhu bolo nielen použitie extenzívnej vegetačnej strechy, ale tiež hladká plná čelná stena stojiska, ktorá môže byť nosičom informačného systému, resp. vývesky s informáciami o správnom triedení odpadu, či odvozných dňoch.

Návrh, ktorý sa umiestnil na 1. mieste, plánuje hlavné mesto v spolupráci s OLO zrealizovať na území Bratislavy formou ponuky na spoluprácu s developerskými a správcovskými spoločnosťami. V súvislosti s tým je treba dodať, že mestská časť Rača poskytuje na budovanie kontajnerových stojísk dotáciu, viac informácií o možnosti získať dotáciu získate TU.

V prípade záujmu si preštudujte priložený dokument.