Svätomartinské dni 2017

Obrázok ku správe: Svätomartinské dni 2017
07.11.2017 - Oznamy

Bratislava v nasledujúcich dňoch ožije svätomartinskými oslavami. Svätomartinské dni 2017 spoločne pripravili Hlavné Mesto SR Bratislava s mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, v spolupráci s Bratislavskou arcidiecézou, eRko – Hnutím kresťanských spoločenstiev detí, Bibianou, OZ Bratislavské vinohrady a vinármi z Rače, Vajnor, Devína a Nového Mesta. Bratislavskí vinári predstavia svoje vína na Primaciálnom námestí, v čase piatok, 10. novembra - od 15.00 hod do 22.00 hod. a s pokračovaním v sobotu, 11. novembra - od 12.00 hod. do 22.00 hod.. 

S ochutnávkou vín, bude spojené tradičné požehnanie mladého vína v Kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci, v piatok (10. novembra), približne o 16.00 hod.. Po tomto sa uskutoční slávnostné otvorenie, uvítanie hostí a prítomných zo strany pána primátora a vinárov.

V rámci Svätomartinských hodov na Rudnayovom námestí pri katedrále sv. Martina si môžete pochutiť aj na rôznych špecialitách vrátane rôznych druhov trhancov či pečeného vola. Pečený vôl sa bude podávať v sobotu od 14.00 hod za symbolickú sumu. Výťažok z predaja poputuje na charitatívne účely. 

Milovníci dobrého vína sa môžu tešiť na ochutnávanie dobrého moku, pričom pôjde o prvé bratislavské vína tohtoročného zberu. Svoje celoročné úsilie, výsledky umu vinárov, ale aj tohoročnej prírody predstavia vinári z Rače, Nového Mesta, Vajnor a Devína.

Ide o podujatie, ktoré obyvatelia, ale aj návštevníci slovenskej metropoly poznajú z minulosti ako Sviatok mladého vína. Nie je to len oslava výsledkov úsilia bratislavských vinárov, ale samospráva chce týmto sviatkom zároveň posilňovať historické vedomie Bratislavčanov k vlastným tradíciám. 

História vinohradníctva a vinárstva v regióne Bratislavy siaha takmer 3 000 rokov do minulosti a dlhé storočia toto územie predstavovalo ďaleko najvýznamnejší vinohradnícky región Slovenska. Bratislavskí vinári sa tešili veľkej priazni samotnej kráľovnej Márie Terézie, keď v 16. až 18. storočí mala Bratislava najväčšiu výmeru vinohradov a bola významným producentom vína na území Slovenska. Sviatok svätého Martina, jedného z patrónov Bratislavy, sa oddávna v tomto meste spájal so slávením hodov, s jarmokmi a v súvislosti s vinohradníctvom a vínom samotným sa k nemu viazali i zaujímavé právne a spoločenské úkony. V tento deň malo mesto vyhradené právo čapovať víno vo svojich pivniciach aj napriek tomu, že to bol tzv. Bannzeit (zavedený v 16. storočí), čiže čas, kedy mali ostatní bratislavskí vinohradníci výčap vína zakázaný. Čapovalo sa v podjazde Starej radnice, v pivnici vo františkánskom kláštore a v tzv. „apoštolskej pivnici“, ktorá sa nachádzala v Zelenom dome. A práve do tejto vinárne chodieval každoročne na sviatok sv. Martina richtár s radnými pánmi a ostatnými predstaviteľmi mesta ochutnávať mladé vínko. 

A ako je kategorizované mladé vínko v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve? - Označovať víno slovami "mladé víno" možno víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína. Také víno možno začať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový pondelok roku zberu hrozna.