Tanečná zábava - Charlie´s band

Obrázok ku správe: Tanečná zábava - Charlie´s band
12.05.2022 - Podujatia

Pozývame vás na tanečnú zábavu, ktorá sa bude konať v nedeľu, 22. mája v Nemeckom kultúrnom dome. Do tanca nám zahrá hudobná skupina Charlie´s band.
 

22.5.2022
Nemecký kultúrny dom, Barónka 3
16:00 – 21:00 h


Vstupné: 3€

Vstupenky si môžete zakúpiť aj v predpredaji v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3.

Viac informácií na telefónnom čísle: 02/49 11 24 71

Tešíme sa na vás. 

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača si Vás dovoľuje upozorniť, že zo spoločenských, kultúrnych a športových akcií organizovaných mestskou časťou sú vyhotovované zvukové a obrazové záznamy, ktoré budú použité na spravodajské a propagačné účely o aktivitách mestskej časti. Účasťou na týchto podujatiach udeľuje fyzická osoba súhlas s vyhotovovaním fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s jeho zverejnením na adrese webového sídla, na adrese oficiálnych stránok sociálnych sietí mestskej časti Bratislava-Rača a v periodiku Račiansky výber, výlučne za účelom prezentácie alebo poskytnutia informácii o podujatiach, v súlade s §12 ods., 3 zákona číslo 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.