Termín prijímania žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ Novohorská

Obrázok ku správe: Termín prijímania žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ Novohorská
22.05.2020 - Školstvo

Vážení zákonní zástupcovia, radi by sme Vás informovali, že v termíne od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020 bude prebiehať prijímanie žiadostí o umiestnenie dieťaťa do Materskej školy na Novohorskej ulici. V prípade záujmu Vás prosíme o doručenie vyplnenej a podpísanej žiadosti do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača na Kubačovej 21 počas úradných hodín podateľne (od 08.00 hod. do 12.00 hod.) osobne, alebo poštou (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Žiadosť nájdete v prílohe na stiahnutie pod týmto článkom.

Ďakujeme.