Termíny prijímacích skúšok na ZUŠ-ky v Bratislave

Obrázok ku správe: Termíny prijímacích skúšok na ZUŠ-ky v Bratislave
22.06.2020 - Školstvo

Magistrát, ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl oznamuje termín prijímacích skúšok na jednotlivých ZUŠ-kách. Pre prihlásenie žiaka na ZUŠ Vrbenského v Krasňanoch treba postupovať následovne:

  1. Prihlášku je potrebné vyplniť vopred cez internet do 30. 6.2020: http://www.zusvrbenskeho.eu/prihlaska-na-studium-v-zus/d-1486/p1=1840 a následne ju podpísanú odovzdať na prijímacích talentových skúškach (vytlačiť a podpísať prihlášku je možné aj v priestoroch ZUŠ počas konania skúšok).

  2. Prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2020/2021 sa konajú vzhľadom na mimoriadnu situáciu LEN 24. - 28. augusta 2020 v budove ZUŠ v intervale 15 min. medzi 13:00 a 18:00 h. Konkrétny deň a čas si treba vybrať priamo pri vypĺňaní prihlášky.

  3. O prijatí žiaka na štúdium rozhoduje vedenie školy na základe vykonania prijímacích skúšok. Žiakom, resp. zákonným zástupcom bude zaslané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí do piatich dní po skončení talentových skúšok, t. j. do 03. 09. 2020.

  4. Viac informácií ako aj elektronickú prihlášku nájdete na stránke www.zusvrbenskeho.eu 

Termíny prijímacích skúšok na ostatných základných umeleckých školách v Bratislave nájdete v prílohe pod článkom.