Termíny zberu papiera a plastu na rok 2020

Obrázok ku správe: Termíny zberu papiera a plastu na rok 2020
11.12.2019 - Služby

Zber papiera a plastu bude prebiehať každý utorok v párnom týždni. JANUÁR: 7, 21.

FEBNRUÁR: 4., 18.

MAREC: 3., 17., 31.

APRÍL: 14., 28

MÁJ: 12., 26.

JÚN: 9., 23.

JÚL: 7., 21.

AUGUST: 4., 18.

SEPTEMBER: 2., 16., 29. (mimoriadne v stredu)

OKTÓBER:  13., 27.

NOVEMBER: 10., 24.

DECEMBER: 8., 22.,