Tlačivá a dokumenty


Názov  
Organizácia školského roku 2016/2017 Stiahnuť
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa do rád škôl Stiahnuť
Termín školských prázdnin 2017/2018 Stiahnuť
Cestovný poriadok školského autobusu Stiahnuť
Trasa školského autobusu Stiahnuť
Informácia o poplatkoch v školách Stiahnuť
VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuť
VZN č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuť
VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuť
Podmienky prijímania do materských škôl Stiahnuť
Sumárna správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materských a základných škôl za rok 2014/2015 Stiahnuť
Štatút miestnej knižnice Rača Stiahnuť
Cenník prenájmov NKD platný od 1/2014 Stiahnuť
NKD záväzná objednávka Stiahnuť
Protokol o prenájme - vzor Stiahnuť
Zásady prenájmu NKD Stiahnuť
Prevádzkový poriadok - kino Stiahnuť
Bezplatná právna poradňa - termíny Stiahnuť
Príručka MVSR pre prípad ohrozenia Stiahnuť
Zásady prideľovania urnových schránok na cintoríne v MČ Rača Stiahnuť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »