Tlačivá a dokumenty


Názov  
Zadanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015 Stiahnuť
Grafická príloha Zadania ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015 - vymedzenie územia Stiahnuť
Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 192/28/06/16/P zo dňa 28. 06. 2016, ktorým bolo schválené Zadanie ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015 Stiahnuť
NKD Záväzná objednávka Stiahnuť
NKD zásady prenájmu Stiahnuť
NKD preberací protokol Stiahnuť
NKD cenový výmer Stiahnuť
2510 2016 Úprava rozpočtu MČ BA- Rača na rok 2016 zo dňa 25. 10. 2016 Stiahnuť
Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie Stiahnuť
Úprava rozpočtu na rok 2016 zo dňa 25.10.2016 . Stiahnuť
Termíny školských prázdnin 2017/2018 Stiahnuť
Výzva na odstránenie motorového vozidla Škoda PickUp . Stiahnuť
Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Škoda Octavia, Na Pántoch. Stiahnuť
Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Seat Inca, chodník pri parkovisku za MŠ Tbiliská . Stiahnuť
Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovovi - Hyundai Santa Fe, Na Pántoch . Stiahnuť
Smernica č.8/2016 o zimnej údržbe . Stiahnuť
Smernica o zimnej údržbe č.8/2016 Stiahnuť
Smernica o zimnej údržbe č.8/2016 Stiahnuť
Sumárna správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobno .sti mestskej časti Bratislava-Rača za školský rok 2015/2016 . Stiahnuť
Žiadosť o dotáciu.pdf Stiahnuť
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »