Tlačivá a dokumenty


Názov  
Oznámenie o vzniku alebo zániku daňovej povinnosti za predajné automaty Stiahnuť
Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby Stiahnuť
Návrh na územné konanie Stiahnuť
Žiadosť o vydanie stanoviska k oznámeniu o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí. Stiahnuť
Žiadosť o vydanie stanoviska k oznámeniu o usporiadaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí Stiahnuť
Žiadosť o prijatie do ubytovacieho zariadenia Stiahnuť
Žiadosť o zabezpečenie údržby, úpravy zelene, orezu stromov a kríkov na území Mestskej časti Bratislava-Rača Stiahnuť
Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania pre právnicke a fyzické osoby Stiahnuť
Súhlas na vydanie rybárskeho lístka do 15 rokov Stiahnuť
Protokol o skúške vodotesnosti žumpy Stiahnuť
Protokol o skúške vodotesnosti žumpy Stiahnuť
Zabezpecenie udrzby verejnej zelene Stiahnuť
Protokol o nájme - NKD Stiahnuť
Žiadosť o povolenie vjazdu na Kamilkovu ul. Stiahnuť
Žiadosť o povolenie parkovania v šport. areáli na Černockého ul. Stiahnuť
Komentár k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Stiahnuť
Cenník nákladov pri poskytovani informácií v zmysle Z č.211/2000 Zz2 Stiahnuť
Návrh na územné konanie3 Stiahnuť
Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie Stiahnuť
Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo škody na majetku Stiahnuť
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »