Tlačivá a dokumenty


Názov  
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z komunikácie na susedné nehnuteľnosi Stiahnuť
Žiadosť o reklamné zariadenia Stiahnuť
Adresár verejných knižníc v Bratislave za rok 2011 Súbor PDF Stiahnuť
VZN č. 2/2013 Stiahnuť
Pozvánka na komisiu ŽPVUPaD Stiahnuť
Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti.pdf Stiahnuť
Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti.rtf Stiahnuť
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2008 – 2013 Stiahnuť
Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2014-2020 Stiahnuť
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Rača na roky 2008 – 2013 Stiahnuť
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MČ RAČA NA ROKY 2008-2013_ ÚVOD_ÚČEL PROGRAMU ROZVOJA Stiahnuť
PRÍLOHY PHSR 2008 - 2013 Stiahnuť
VZN č. 3/2008 - úplné znenie - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuť
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie) Stiahnuť
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (fyzické osoby) Stiahnuť
Požiarny poriadok MČ Rača Stiahnuť
Pracovný poriadok MÚ Rača Stiahnuť
Vyhodnotenie Komunitného plánu soc. služ. za rok 2015 Stiahnuť
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2014 Stiahnuť
Komunitný plán sociálnych služieb BA Rača 2014-2016 Stiahnuť
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »