Tlačivá a dokumenty


Názov  
Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo škody na majetku Stiahnuť
Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti za predajné automaty Stiahnuť
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z komunikácie na susedné nehnuteľnosi Stiahnuť
Žiadosť o reklamné zariadenia Stiahnuť
Adresár verejných knižníc v Bratislave za rok 2011 Súbor PDF Stiahnuť
VZN č. 2/2013 Stiahnuť
Pozvánka na komisiu ŽPVUPaD Stiahnuť
Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti.pdf Stiahnuť
Oznámenie o umiestnení odpadu na nehnuteľnosti.rtf Stiahnuť
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2008 – 2013 Stiahnuť
Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2014-2020 Stiahnuť
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Rača na roky 2008 – 2013 Stiahnuť
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MČ RAČA NA ROKY 2008-2013_ ÚVOD_ÚČEL PROGRAMU ROZVOJA Stiahnuť
PRÍLOHY PHSR 2008 - 2013 Stiahnuť
VZN č. 3/2008 - úplné znenie - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuť
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie) Stiahnuť
Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (fyzické osoby) Stiahnuť
Požiarny poriadok MČ Rača Stiahnuť
Pracovný poriadok MÚ Rača Stiahnuť
Vyhodnotenie Komunitného plánu soc. služ. za rok 2015 Stiahnuť
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »