Tlačivá a dokumenty


Názov  
Komunitný plán sociálnych služieb BA Rača 2014-2016 Stiahnuť
Komunitný plán sociálnych služieb MČ Bratislava - Rača 2012 - 2014 Stiahnuť
Harmonogram prác Stiahnuť
Sumarizácia východiskových podkladov Stiahnuť
Štruktúra pracovných orgánov, zodpovednosti a komunikačných tokov Stiahnuť
SWOT analýza Stiahnuť
Zmluva o dielo Stiahnuť
Zoznam kontaktov Stiahnuť
Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava - Rača 2014 - 2016 Stiahnuť
Komunikácie Stiahnuť
Mapa umiestnenia košov na psie exkrementy Stiahnuť
Informácia o umiestnení košov Stiahnuť
Úprava rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2016 zo dňa 28.06. 2016 Stiahnuť
A Rozpočet MČ BA - Rača na rok 2016 a obdobie 2017/2018 úvod Stiahnuť
B Rozpočet MČ BA - Rača na rok 2016-17-18 Stiahnuť
C Rozpočet 2016-2017-2018 - Tabuľková časť 9 Stiahnuť
D Programový rozpočet 2016 2017 a 2018 Stiahnuť
E Rozpočet 2016 - tabuľková časť 10 Stiahnuť
Úprava rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2015 zo dňa 27.10.2015 Stiahnuť
Úprava rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2015 zo dňa 22.9.2015 Stiahnuť
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »