Tlačivá a dokumenty


Názov  
Úprava rozpočtu MČ BA - Rača zo dňa 23. 06. 2015 Stiahnuť
A Rozpočet MČ BA - Rača na rok 2015 a ob. 2016-2017 textová časť Stiahnuť
B Rozpočet MČ BA- Rača na rok 2015 a ob. 2016-2017, úvod Stiahnuť
C Rozpočet MČ BA - Rača na rok 2015 a ob. 2016-2017, Tabuľková časť Stiahnuť
D Rozpočet MČ BA-Rača na rok 2015 a ob. 2016-2017, programova časť Stiahnuť
E Rozpočet MČ BA - Rača na rok 2015 podrobný návrh Stiahnuť
Úprava rozpočtu zo dňa 16.9.2014 Stiahnuť
Úprava rozpočtu zo dňa 13.5.2014 Stiahnuť
Úprava rozpočtu zo dňa 1.4.2014 Stiahnuť
Úprava rozpočtu zo dňa 18.2.2014 Stiahnuť
A Rozpočet MČ- Ba - Rača na rok 2014 a ob. 2015 - 2016, textová časť Stiahnuť
B Rozpočet MČ BA-Rača na rok 2014 a ob. 2015-2016, úvod Stiahnuť
C Rozpočet MČ BA- Rača na rok 2014 a ob. 2015-2016, tabuľková časť Stiahnuť
D Rozpočet MČ BA-Rača na rok 2014 a ob. 2015-2016, pogramová časť Stiahnuť
E Rozpočet MČ- Ba - Rača na rok 2014 a ob. 2015 - 2016, podrobný návrh rozpočtu Stiahnuť
Úprava príjmov september 2013 Stiahnuť
Úprava bežných výdavkov september 2013 Stiahnuť
Úprava kapit.výd. a FO september 2013 Stiahnuť
Rekapitulácia úpravy september 2013 Stiahnuť
01 - Návrh R 2013-2014-2015-úvod Stiahnuť
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »